web11

شمش های زاماک کویر با مرغوبترین مواد اولیه و با توجه به نیاز مشتری تولید و در سریعترین زمان ممکن تحویل ایشان میکردد. با توجه به وجود احتمالی رطوبت در هنگام مصرف لازم است قبل از استفاده در نزدیک محل مصرف ابتدا کمی پیشگرم شده تا هم از نظر ایمنی و هم از نظر مصرف انرژی رعایت نکات شده باشد.